Art a dojo!

Art a dojo!

 

Projecte d’educació artística i intervenció comunitària

 

Projecte adreçat als nois i noies de l’Escola Pública Mestres Montaña, amb la col·laboració de l’IES Celestí Bellera (especialitzat en ensenya-
ment artístic), del mateix barri.

 

A partir de la descoberta de l’àlbum il·lustrat Llana a dojo!, l’alumnat porta a terme el mateix procés que duu a terme la protagonista d’aquest llibre: un treball d’observació i descoberta del seu entorn immediat de forma crítica, per decidir com vol que sigui, modificar-lo i fer-lo més habitable amb l’ajuda de les arts plàstiques.

 

El vídeo comença a partir del minut 17.12.

Category

Gestió de projectes